Neuro Latino är en solodansklass med en mängd olika latinamerikanska danser. Danslektionernas steg samt tempot i musiken passar personer med neurologisk sjukdom. Klasserna är också utmärkta för äldre personer. Klasserna inkluderar repetitioner samt korta danskoreografier.

Neuro Latino är också ett webbaserat träningsprogram som ger möjlighet att gå en dansklass enligt ditt eget schema, oavsett var du bor.

Vad är Neuro Latino?

Neuro Latinos lätta dansserier, tydliga videor och musiklänkar finns på medlemssidan som finns tillgänglig mot en månadsavgift. Både en individ och ett äldreboende eller servicehus kan gå med i träningsprogrammet antingen som månads- eller årsprenumerant.

Hösten 2016 diskuterade Peppi Haapala och Tero Laakso dansterapi och dess popularitet i världen. Utbudet i Finland var litet, vilket väckte intresse för att introducera något nytt. ”Ganska snart fick vi reda på att den typ av dansutbud vi letade efter är snävt och väldigt baserat på modern dans eller gymnastik. Så vi bestämde oss för att skapa vår egen dansträningsprodukt, som vi tror kommer att vara mycket efterfrågad, säger Tero Laakso, företagets delägare.

”Dans är en omväxlande och effektiv träningsform. Dansens positiva inverkan på hjärnans hälsa och välmående bestyrks av hjärnforskning. Att dansa och lyssna på musik aktiverar hjärnan i stor utsträckning genom olika sensoriska kanaler. När vi dansar ser vi en annan person eller oss själva röra sig i en spegel, vi hör musik, vi känner våra kroppsrörelser och hur de förändras. Musik väcker känslor och minnen hos oss. Regelbunden träning stärker dina muskler och främjar din hälsa genom att höja din puls.” Att lära sig danssteg och koreografier stärker din koncentrations- och inlärningsförmåga. Minnet fräschas också upp. Under dansklassen knyter vi kontakter med andra dansare och upplever samhörighet. Vi mår bra, förklarar Peppi Haapala, en annan delägare i företaget.

Dansforskning betonar att dans är till för alla. Dans rekommenderas som träning för äldre och personer med neurologisk sjukdom. Exempelvis för personer med Parkinsons sjukdom har dans en positiv effekt på sjukdomens motoriska och icke-motoriska symtom. Dans rekommenderas som stödövning för traditionell fysioterapeutisk rehabilitering. Dans främjar också funktionsförmågan vid många andra neurologiska sjukdomar, såsom cerebrovaskulära störningar, minnesstörningar och MS.

Varför Neuro Latino?

Neuro Latinos solodansklasser är designade för personer med neurologisk sjukdom. De passar även bra för äldre personer. I lektionernas koreografi beaktas musikens rytm och även dansseriens lämplighet för speciella grupper. Danserna har anpassade danssteg. Du kan dansa latinska danser antingen stående eller sittande.

Vill du bli instruktör?

Neuro Latino Ab ordnar instruktörutbildningar som ger danslärare, idrottsinstruktörer samt fysioterapeuter färdigheter att organisera danslektioner för personer med funktionsnedsättningar. På utbildningarna får blivande dansinstruktörer lära sig om hjärnhälsa och typiska funktionsnedsättningar vid olika sjukdomar, bland annat vid Parkinsons sjukdom och demenssjukdomar. Vidare får de blivande dansinstruktörerna ta del av den senaste forskningen gällande dansens hälsofrämjande effekter. Vi funderar även på vilken betydelse dessa forskningsfynd har för dansklassernas olika målgrupper. I utbildningen ingår också övning av olika koreografier för lektionsbruk. Dessutom ordnar vi varje år fortbildning för Neuro Latinos instruktörer. Tveka inte att kontakta oss ifall du har frågor gällande vår instruktörsutbildning!