Beställnings- och leveransvillkor

Allmänt 

Företaget Neuro Latino Oy grundades 2017, näthandeln började 17.1.2022.

Neuro Latino Oy kontaktuppgifter: toimisto@neurolatino.fi, tfn 050 5281707  (vardagar kl. 10-17)

Postadress: Neuro Latino Oy, Laaksokatu 8 B 11, 04410 Träskända

FO-nummer: 2840248-2

Returnering från kunder: Neuro Latino Oy, Laaksokatu 8 B 11, 04410 Träskända

Beställnings- och leveransvillkorens innehåll:

1 Kundrelation

2 Beställning

2.1 Allmänt om beställning

2.2 Kundkorg

2.3 Leveransuppgifter

2.4 Sammanfattning och betalning

3 Leveransens framskridande

3.1 Beställningsbekräftelse

3.2 Leveranstider och expeditionsavgifter

3.3 Leveranser

4 Returrätt och reklamationer

4.1 Returrätt

4.2 Reklamationer

4.3 Avbeställning

4.4 Annat viktigt

1 Kundrelation

En Kund kan registrera sig som användare av Neuro Latino Oy:s näthandel för att kunna beställa dansprodukter. För att registrera sig betalar man inte och man behöver inte beställa något. Personer under 18 år bör ha vårdnadshavares godkännande för att registrera sig. Registrerade Kunder får mångsidigare service och det blir lättare att handla:

– Kunduppgifterna finns färdiga på blanketterna

– Kunden kan bläddra i sina beställningar och följa med i leveransen

– Registrerade Kunder kan välja att några gånger om året få elektronisk information om intressanta nya produkter, evenemang och andra aktuella saker

Uppgifter från registrerade Kunder används även för att leverera beställningar, fakturera och rekommendera produkter. Vid registrering får Kunden sitt användarnamn och väljer ett lösenord. Registrerade Kunder bör se till att inga användarnamn eller lösenord kommer i händerna på utomstående. Som Kund svarar du själv för alla beställningar som görs på ditt användarnamn. Om du glömmer ditt lösenord får du ett nytt i näthandeln genom att klicka på ”Glömt lösenord” och skicka din e-postadress till lösenordsservicen. Vid övriga problem i samband med användarnamn och lösenord bör du kontakta kundservicen på toimisto@neurolatino.fi. För att iaktta användningen av servicens innehåll och förbättra Kundernas datasäkerhet överför vi med jämna mellanrum cookies till Kundernas datorer för att samla in uppgifter om följande:

– Vilka av våra www-sidor du har bläddrat i och när du har gjort det

– Vilken webbläsare du använder (till exempel Internet Explorer)

– Resolutionen i din skärm (till exempel 1024 x 768 pixlar)

– Ditt operativsystem (till exempel Windows 10)

– Från vilken sida du har gått till www.neurolatino.fi

– Din dators IP-adress (Internet protocol address) som anger från vilken Internet-adress du skickar dina uppgifter och var de mottas.

Med hjälp av uppgifterna vidareutvecklar vi vår webbplats för att få den att betjäna Kunderna bättre. Dessutom använder vi det statistiska materialet för att iaktta hur många som besökt Servicen. Kunderna har möjlighet att spärra användningen av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar så att webbläsaren inte tillåter lagring av cookies. Alla insamlade uppgifter förblir konfidentiella. Neuro Latino Oy bemödar sig att med olika tekniska åtgärder och genom att vidareutveckla dessa förebygga och minimera hot mot data, dataintrång, missbruk av data samt eventuella inexakta data. Tyvärr är inget tekniskt system helt säkert mot missbrukare av datorsystem, och det går inte att leverera och behandla data helt riskfritt oavsett hur man samlar in och behandlar data. Neuro Latino Oy varken samlar in eller behandlar sådana känsliga personuppgifter om Kunder som avses i lagen om personuppgifter. De registrerade Kunderna finns i Neuro Latino Oy:s kundregister. Uppgifterna i kundregistret används för upprätthållande och skötsel av kundrelationerna samt andra motsvarande ändamål i samband med Servicen. Uppgifterna är hemliga för utomstående.

Kontaktuppgifter från en Kund (till exempel e-postadress och/eller mobiltelefonnummer) kan vi använda eller överlämna för direkt marknadsföring om Kunden uttryckligen samtycker till det.

Registerbeskrivning 

Beställning utan registrering

Man kan inte köpa dansprodukter i Neuro Latino Oy:s näthandel utan att registrera sig i servicen. Vi informerar om eventuella ändringar på våra webbsidor.

2 Beställning 

2.1 Allmänt om beställning 

Beställning omfattar tre faser: Kundkorg, Leveransvillkor samt Sammanfattning och betalning. Varorna överförs till kundkorgen genom tryck på Lägg i kundkorgen. Genom att klicka på kundkorgen på sidans övre kant till höger kan man iaktta inköpens summa och antalet varor i kundkorgen. För varan betalar man det pris man godkänt vid beställning, och det ändras inte även om varans pris senare skulle ändras i webbtjänsten.

2.2 Kundkorg

När de varor du vill köpa finns i kundkorgen ska du trycka på Kassa. På sidan öppnar sig den första beställningsfasen. Du kan ändra antalet varor i kundkorgen genom att skriva in det önskade antalet i fältet Antal. Du kan ta bort en vara från kundkorgen genom att klicka på krysset framför varan. Du sparar en ändring genom att trycka på Uppdatera kundkorgen. Du går till nästa fas genom att trycka på Gå till kassan.

2.3 Leveransuppgifter

De obligatoriska uppgifterna under Leveransuppgifter är kundens namn- och adressuppgifter, e-postadressen och paketets leveransadress. En registrerad kunds kontaktuppgifter kommer automatiskt fram när kunden har loggat in i systemet. Vi skickar beställningsbekräftelsen till den e-postadress som kunden uppgett. Äganderätten och de immateriella rättigheterna till det material som ingår i servicen är Neuro Latino Oy:s eller deras samarbetspartners egendom, och Användaren har inte rätt att distribuera materialet, offentliggöra det, göra det tillgängligt för allmänheten, översätta det eller göra ändringar i eller överlåta det till tredje part om inte annat framgår av tvingande lagstiftning. Kunden får tillgång till de beställda varorna omedelbart efter att ha betalt dem. Varorna är inte fysiska varor, utan nyttjanderättigheter till färdigt kursinnehåll.
Varornas priser i näthandeln inkluderar mervärdesskatt oavsett vilket land de skickas till.

2.4 Sammanfattning och betalning

I den här fasen bör kunden kontrollera att uppgifterna i beställningen och leveransuppgifterna är korrekta och välja betalningssätt för beställningen. Beställningen kan betalas med betalkort via Stripe-systemet i samband med beställning.

3 Leveransens framskridande

3.1 Beställningsbekräftelse 

När vi mottagit en beställning skickar vi till kunden en beställningsbekräftelse eller annat meddelande per e-post. Därefter får kunden varan genom att logga in på webbplatsen.

3.2 Leveranstider och expeditionsavgifter 

Leveranstiderna är uppskattningar, och Neuro Latino Oy kan inte garantera att en tjänst kan tillhandahållas på utsatt tid i force majeure-situationer, till exempel vid tekniska problem. Av Neuro Latino Oy oberoende och oförutsägbara förseningar kan förekomma. Vi gör allt för att omedelbart informera kunden om väsentliga ändringar i leveranstider. Neuro Latino Oy svarar inte för indirekta kostnader som beror på leveransförsening. För varorna betalas ingen expeditionsavgift.

3.3 Leveranser

Om du har beställt flera varor försöker vi leverera alla varorna på en gång.

Leverans utomlands 

Varan är global och leveransen är avgiftsfri globalt.

4 Returrätt och reklamationer

4.1 Returrätt 

För varor som en konsumentkund köpt av Neuro Latino Oy och som levererats inom EU gäller 14 dagars returrätt. Returneringstiden börjar när kunden per e-post mottar leveransbekräftelsen på varan. Konsumenten bör med avbeställningsblanketten separat informera försäljaren om eventuell avbeställning. När du returnerar en vara, skicka ett meddelande till toimisto@neurolatino.fi och bifoga beställningsbekräftelsen.

4.2 Reklamationer 

Om en leverans inte motsvarar beställningen bör kunden genast kontakta toimisto@neurolatino.fi. Kunden bör i meddelandet uppge beställningsnumret som finns i beställningsbekräftelsen. En felaktig vara ersätts i regel genom att leverera en felfri vara i stället. Om detta inte är möjligt betalas det för varan betalda priset tillbaka på kundens konto när den felaktiga varan returnerats.

4.3 Avbeställning 

Kunden kan avbeställa en vara ifall ingen leverans har ägt rum på den av näthandeln utsatta tiden. Vid avbeställning bör du meddela Neuro Latino Oy:s kundservice på toimisto@neurolatino.fi. Neuro Latino Oy har rätt att ta tillbaka en beställning om det är oöverkomligt svårt att få tag i varan. Om detta får kunden meddelande per e-post så fort som möjligt.

4.4 Annat viktigt 

Servicen omfattar material som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter. Kunden har inte rätt att kopiera eller på annat sätt utnyttja material från Servicen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från upphovsmannen, rättsinnehavaren eller Neuro Latino Oy:s samarbetspartners eller i Servicen befintligt uttryckligt meddelande om utvidgad nyttjanderätt, om det inte handlar om egen personlig användning. Neuro Latino Oy garanterar inte att Servicen alltid fungerar störningsfritt. För Servicen gäller samma begränsningar som för Internet i allmänhet, till exempel kan Servicen stocka sig eller användbarheten påverkas av att flera användare kontaktar den samtidigt. Neuro Latino Oy har rätt att vid behov tillfälligt stänga av Servicen helt eller delvis. I så fall gör man allt för att avbrottet ska bli så kortvarigt som möjligt och orsaka Användaren så lite besvär som möjligt. Neuro Latino Oy förbehåller sig rätten att ändra sina leveransvillkor utan att meddela om det på förhand. Innan man gör en beställning bör man läsa de gällande leveransvillkoren på Neuro Latino Oy:s webbsidor. Neuro Latino Oy ersätter inte indirekta skador eller skador som beror på force majeure. Neuro Latino Oy ansvarar inte för avbrott orsakade av tekniska fel, underhåll eller installation, störningar i datakommunikation eller av dem eventuellt orsakade direkta eller indirekta skador på grund av försening, ändring eller förlust av data. Neuro Latino Oy ersätter inte heller skador orsakade av omständigheter som Användaren eller en tredje part ansvarar för och Neuro Latino Oy har ingen ersättningsskyldighet för användning av rättigheter i enlighet med dessa användningsvillkor. Neuro Latino Oy:s ansvar begränsar sig högst enligt tvingande bestämmelser i Finlands lag. Parterna befrias från sina förpliktelser och skyldigheter att betala ersättning ifall det beror på force majeure att man brutit mot dessa eller inte fullgjort dem. En sådan händelse kan vara till exempel krig, uppror, beslag för allmänt behov, avbrott i energidistribution, arbetskonflikt, eldsvåda, åskväder eller annat naturfenomen, kabelskada orsakad av en tredje part eller annan händelse som inte beror på parterna, har motsvarande verkningar och är ovanlig. Neuro Latino Oy ansvarar inte för förseningar som beror på force majeure eller indirekta skador som beror på produkters felaktiga skick eller försenad leverans. Eventuella tvistemål bör alltid i första hand biläggas genom överenskommelse mellan kunden och Neuro Latino Oy. Om detta inte lyckas ska tvistemålet avgöras i Östra Nylands tingsrätt eller, när det gäller konsumentkunder, i tingsrätten på kundens hemort.